Creative Specifications

By adhering to the creative, video, and image specifications in these document, you'll ensure optimal performance of your creative on the widest array of devices.

Dẫn đầu xu hướng quảng cáo di động cùng Adtima.

Liên hệ để được tư vấn ngay!

Nền tảng tiếp thị di động hàng đầu Việt Nam | Adtima