Dịch vụ Zalo

Để có thể tiếp cận được tối đa lượng khách hàng tiềm năng trên Zalo, doanh nghiệp có thể chọn các hình thức quảng cáo bên dưới tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp

Tin nhắn quảng cáo

Tin nhắn Zalo từ nhãn hàng đến nhóm đối tượng mục tiêu

Xem thêm

Sticker Biểu Cảm

Bộ Sticker biểu cảm mang màu sắc, hình ảnh, logo, thương hiệu

Xem thêm

Quảng cáo nhật ký

Quảng bá trang của doanh nghiệp đến đúng đối tượng khách hàng mục tiêu

Xem thêm

Hiển thị danh mục

Page doanh nghiệp hiển thị trong vị trí danh mục tương ứng

Xem thêm

Hiển thị nổi bật

Page doanh nghiệp hiển thị tại vị trí nổi bật trên Zalo

Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ Đăng ký tư vấn