Tổng Quan

Tận dụng nền tảng nhắn tin phổ biến nhất ở nông thôn - Zalo cũng như các sản phẩm phụ trợ thuộc hệ sinh thái Adtima, Unilver đã xây dựng thành công chuyên trang Zalo OA Thông tấn xã chị em - cánh cổng tương tác với tập khách hàng mục tiêu.

Giải Pháp