Millennials đã là tâm điểm của marketer trong nhiều năm, nhưng đây là lúc chúng ta chuyển đổi sang lứa tuổi 13 - 17. Hợp tác cùng Ipsos, chúng tôi khám phá hành vi, khẩu vị và mong muốn của lứa tuổi này, tất cả những gì sẽ định hình xu hướng tiêu dùng tương lai. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi khám phá ra những khác biệt đáng kể giữa các nhóm sắc tộc. Và chúng tôi tìm ra một sự thay đổi lớn trong hành vi digital của những nhóm này. 

Thế hệ teen ngày nay đã sử dụng điện thoại kể từ khi học tiểu học hoặc trung học, rất sớm so với thế hệ trước là khối phổ thông hoặc cao đẳng. Sự thay đổi đó đã và đang định hình hành vi. Teen đang dịch chuyển từ nhắn tin thông thường đến sử dụng ứng dụng tin nhắn và mua sắm trên màn hình máy tính đến mua sắm trên điện thoại. 

Thế hệ Z cho thấy sự nhanh nhạy của mình khi tiếp cận với công nghệ di động

Nếu millennials là thế hệ sử dụng di động tiên phong thì teen là thế hệ sử dụng di động bẩm sinh. Tuy nhiên teen lại có được nhận thức và sự cảnh giác về khả năng bị lệ thuộc vào các thiết bị di động - có nghĩa rằng cuộc sống trực tuyến của họ vừa tự phát vừa được giám sát cẩn thận. Báo cáo này chia sẻ về những insight - sự thật ngầm hiểu mới, giúp marketer hiểu rõ hơn về thế hệ Z và hành vi của họ trên môi trường digital. 

Download toàn bộ báo cáo tại đây.
 

Về Think with Google

Dữ liệu thuyết phục. Ý tưởng lớn. Tinh hoa sáng tạo. Đưa nghiên cứu và insight của Google hỗ trợ suy luận của bạn
Sự đổi mới digital tiếp tục thúc đẩy ngành marketing đi lên với một tốc độ chóng mặt. Là marketer, chúng ta dựa vào dữ liệu, phân tích và cảm hứng. Think with Google là cách chúng tôi chia sẻ cho bạn tất cả những điều này và hơn thế nữa.