“Tiếp cận nông thôn" hiện đang là một từ khóa "nóng" khiến nhiều marketers phải trăn trở. Với 70% dân số sống ở vùng nông thôn, việc truyền thông cho đối tượng này trở này một nhu cầu tất yếu cho các nhãn hàng nhưng cũng là một vấn đề khó khăn do có ít thông tin về thị trường này. Báo cáo "The State of Mobile in Rural Vietnam" sẽ giúp thu hẹp khoảng cách đó qua những hiểu biết sâu sắc về người dùng.