Adtima Business News

Hệ sinh thái sản phẩm của nhà phát hành VNG đạt chứng chỉ bảo mật ISO27001

Hệ thống Quản lý an toàn thông tin của VNG (VNG ISMS) – hệ thống phụ trách đảm bảo an toàn cho các sản phẩm dịch vụ của VNG vừa đạt chứng nhận bảo mật cấp quốc tế ISO27001.

Bài viết liên quan

Dẫn đầu xu hướng quảng cáo di động cùng Adtima.

Liên hệ để được tư vấn ngay!