Adtima Audience Manager

Adtima Audience Manager được thiết kế để hỗ trợ khách hàng trong quá trình tập trung và mã hóa nguồn dữ liệu khổng lồ được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Thông qua đó, các nhà quảng cáo có thể áp dụng những sự thật ngầm hiểu về người dùng vào các chiến dịch truyền thông để tối đa hóa hiệu suất và lợi nhuận của chiến dịch.

Kết nối khách hàng
đa điểm chạm
70 triệu +
Người dùng hoạt động tích cực
hàng tháng
100 triệu +
Tài khoản được đăng ký
Thu thập dữ liệu
từ nhiều nguồn
Phân tích dữ liệu thông qua ZaloAI và đưa ra tập người dùng đúng mục tiêu
Triển khai chiến dịch một cách hiệu quả với dữ liệu đã được xử lý
Lợi thế của
Adtima Audience Manager
Nền tảng kết nối dữ liệu phù hợp cho nhiều nguồn và loại dữ liệu khác nhau
Công cụ phân tích hỗ trợ việc lên kế hoạch, dự báo, phân loại, lên mô hình và từ đó đưa ra các khuyến nghị
Cung cấp dữ liệu trong nhóm phân khúc người dùng cao cấp
Tương tác thời gian thực ngay tại thời điểm tương tác
Truyền tải thông điệp được cá nhân hoá theo thời gian thực
Thúc đẩy hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp
  • Tăng trưởng khách hàng hiện tại
  • Phát triển khách hàng mới
  • Tiếp thị hiệu quả hơn
  • Chi phí chuyển đổi thấp hơn
  • Giảm thiểu rào cản trong các
    chiến dịch
  • Đảm bảo tính thống nhất trên các
    hệ thống

Liên hệ với chúng tôi qua email contact@adtima.vn

Hoặc điền thông tin để Adtima liên hệ tư vấn ngay hôm nay!