Ads Format là gì?

Khám phá các định dạng quảng cáo khác nhau, bạn có thể tạo ra các quảng cáo hiệu quả nhất cho chiến dịch của mình.